• Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί τη βασική αρχή για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αντιλήψεων και της λειτουργίας της διαδικτυακής σχολικής εφημερίδας και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποδέχονται την τήρηση του.

 • Δημοσιεύονται άρθρα και γενικότερα κείμενα τα οποία υπογράφονται από τον συγγραφέα (όνομα, επώνυμο, τάξη και τμήμα).

 • Δημοσιεύονται άρθρα το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί προϊόν εργασίας του συγγραφέα και έχει επαληθευθεί από τον ίδιο.

 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κείμενα ή υλικό τρίτων, ο συντάκτης του κειμένου οφείλει να αναγράφει τις πηγές – αναφορές που κάνει χρήση.

 • Δημοσιεύονται άρθρα στα οποία ο συγγραφέας περιγράφει όλα τα δεδομένα ανεξάρτητα από τις προσωπικές του προτιμήσεις ή απόψεις.

 • Οι απόψεις και οι θέσεις των συγγραφέων αποτελούν προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν θέσεις του σχολείου, των εκπαιδευτικών και της διοίκησής του.

 • Αποκλείονται άρθρα τα οποία έχουν στόχο την πρόκληση ηθικής βλάβης ή προσβολής της πολιτιστικής, πολιτικής, φυλετικής και θρησκευτικής και οικονομικής ταυτότητας συγκεκριμένης ομάδας αναγνωστών.

 • Αποκλείονται άρθρα τα οποία έχουν στόχο τη δημοσιοποίηση και το σχολιασμό προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (διευθύνσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οικογενειακή κατάσταση, προσωπικά ενδιαφέροντα κλπ).

 • Αποκλείονται άρθρα τα οποία έχουν στόχο τη δημοσιοποίηση και το σχολιασμό ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τη φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον ερωτικό προσανατολισμό, την υγεία, τις οπαδικές προτιμήσεις,   κλπ.

 • Αποκλείονται άρθρα στα οποία χρησιμοποιείται γλώσσα υβριστική και έχουν ανάρμοστο περιεχόμενο. Απαγορεύεται η χρήση εννοιών ή λέξεων που θίγουν την προσωπικότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων και λοιπών δημοσίων προσώπων.

 • Όλα τα κείμενα θα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές (τίτλος, κείμενο, γραφή στην ελληνική γλώσσα – απαγορεύεται η χρήση greeklish – επισυναπτόμενα, λέξεις κλειδιά, περίληψη, υπογραφή συγγραφέα, ημερομηνία, link) και εφόσον η συντακτική ομάδα κρίνει ότι συνάδει με τη θεματολογία της σχολικής εφημερίδας και δεν συγκρούεται με τον κώδικα δεοντολογίας.

 • Αποκλείονταιάρθρα τα οποία έχουν στόχο την ανάρτηση συνδέσμων (links) και διαφημιστικών εικονιδίων (banners) που προωθούν ή διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες προσφερόμενες από εμπορικές εταιρείες ή άλλων ιδιωτικών οργανισμών με οικονομικό ή άλλο συμφέρον.

 • Θα πρέπει να δίδεται έγκριση από τους γονείς για δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο φωτογραφικού υλικού στο οποίο απεικονίζονται τα παιδιά τους.

 • Οι 2 εκπαιδευτικοί μέντορες σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφορικής του σχολείου είναι υπεύθυνοι για την έγκριση και τη δημοσιοποίηση (ανάρτηση) του υλικού στο διαδίκτυο.