• shadiari

Γλωσσομάθεια: Αναγκαιότητα ή Απειλή

από τη μαθήτρια Νοταλία Καραγιώργου- Γαβαλά, Α’4 ΛΣτη σημερινή εποχή η εκμάθηση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών

καθίσταται αναγκαία. Το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των κρατών και η εξέλιξη της τεχνολογίας συντελούν στην επικοινωνία των ανθρώπων από όλα τα μέρη του κόσμου. Γεγονός σπουδαίο! Γι’αυτο και η γλωσσομάθεια είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς, όπως ο πνευματικός και ο πολιτιστικός.

Αναμφίβολα, η γλωσσομάθεια συμβάλλει στη διεύρυνση των πνευματικών μας οριζόντων, καθώς αναπτύσσουμε σχέσεις επικοινωνίας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ερχόμαστε σε επαφή με καινούργιους για μας πολιτισμούς και μαθαίνουμε τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους ακόμα και τις καθημερινές τους συνήθειες. Γεγονός αξιοσημείωτο, διότι με το να γνωρίζουμε έναν καινούργιο τρόπο ζωής μπορούμε να εκτιμήσουμε και να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Επομένως, αίρονται οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Επιπρόσθετα η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ένα αναγκαίο εφόδιο το οποίο μας βοηθάει σε επιστημονικό επίπεδο, καθώς μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σπουδές μας μέσα από βιβλιογραφίες, κείμενα, άρθρα και βιβλία τα οποία είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα κυρίως στα αγγλικά. Στη συνέχεια, η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητο εφόδιο προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς την επαγγελματική του αποκατάσταση. Διανύουμε μια κοινωνία άκρως ανταγωνιστική όπου οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι και απαιτητικοί. Ακόμη, οι περισσότερες εταιρείες είναι πολυεθνικές και αποτελούνται από άτομα διαφορετικών χωρών και εθνικοτήτων. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζεις τουλάχιστον μια γλώσσα προκειμένου να συνεννοείσαι και να μπορείς να αποδώσεις τη δουλειά σου. Παράλληλα η πολυγλωσσία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Από την μια πλευρά οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε μια ξένη χώρα θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα προκειμένου να μπορούν να συνεννοηθούν αλλά και για να αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά οι κάτοικοι και χώρας θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα με σκοπό να μπορούν να συνεννοούνται με τους τουρίστες και να κάνουν την δουλειά τους. Τέλος η εκμάθηση ξένων γλωσσών κατέχει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Μέσω αυτής τα παιδιά διευρύνουν τους πνευματικούς του ορίζοντες, γνωρίζουν νέες συνήθειες, κουλτούρες και παραδόσεις με αποτέλεσμα να συνειδητοποιούν έννοιες όπως ισότητα, αλληλεγγύη, συνεργασία και να αποβάλλουν ενδεχόμενες προκαταλήψεις. Επιπλέον, βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν ότι ζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να έρθουν σε επαφή με παιδιά από όλον τον κόσμο. Καταληκτικά συμπεραίνουμε, πως η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι το βασικό εφόδιο σε πολλούς τομείς, καθώς είναι και το βασικό συστατικό του πολιτισμού μας.

Παρόλα αυτά πρέπει να δούμε και τη άλλη όψη του νομίσματος όπου είναι αρνητική. Ο λόγος που η γλωσσομάθεια έχει και αρνητική πλευρά είναι, καθώς μπορεί να αποβεί επιζήμια για τον άνθρωπο. Πιο αναλυτικά, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον για την γλώσσα που μαθαίνει με αποτέλεσμα να παραμελήσει τη μητρική που γλώσσα και να απομακρυνθεί από την πολιτιστική του ταυτότητα. Παράλληλα, μέσω της γλωσσομάθειας προωθείται η ξενομανία δηλαδή η υιοθέτηση ξενόφερτων παραδόσεων με αποτέλεσμα για ακόμη μια φορά να παραμελούμε τα δικά μας ήθη και έθιμα. Τέλος, με την εκμάθηση ξένων γλωσσών οδηγούμαστε στη πολιτιστική αλλοτρίωση και στη χειραγώγηση της χώρας μας. Επομένως, πρέπει να αντιληφθούμε την αξία του να μαθαίνουμε ξένες γλώσσας αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θέσουμε ορισμένα όρια όσον αφορά στις καθημερινές συνήθειες κάθε λαού.

Συμπερασματικά, η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της γλωσσομάθειας καθίσταται σήμερα περισσότερο επιτακτική από ό,τι στο παρελθόν. Όμως, πρέπει να τηρείται το μέτρο και να μην υποτιμάται η εθνική μας γλώσσα. Επιβάλλεται, λοιπόν η διαμόρφωση μιας υπεύθυνης και συνετής στάσης απέναντι στην εκμάθηση των γλωσσών και φυσικά, σεβασμός προς την μητρική γλώσσα.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σπυριδούλα Χαδιάρη, Φιλόλογος Λυκείου

 

Αρχισυντάκτης: Παντελής Κάβουρας

 

Συντακτική Επιτροπή: Αριάννα Μαραγκού-Δυοβουνιώτου, Παναγιώτης Γεωργίου, Κυριακή Τσιντικίδου 

Μαθητική Εφημερίδα, © 2020, Εκπαιδευτήρια Δούκα