Πολίτης: δικαιώματα και υποχρεώσεις

Updated: Jan 12

από τις μαθήτριες Αριάννα Μαραγκού-Δυοβουνιώτου και Δέσποινα Κώνστα, Α3’ Λ


Στη σύγχρονη εποχή σπουδαίο γεγονός θεωρείται η ένταξη του πολίτη στο πλαίσιο της πόλης. Πολίτης είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχει στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων, εκείνος που μετέχει στην εξουσία και στην απονομή της δικαιοσύνης. Ακόμα, είναι αυτός που εκλέγει και εκλέγεται και γνωρίζει να κυβερνά και να κυβερνιέται. Κυρίως στην αρχαία Αθήνα οι πολίτες καταλάμβαναν διάφορα αξιώματα, όπως βουλευτής και δικαστής. Μάλιστα, τότε, η έννοια «πολίτης» αντιπροσώπευε τίτλο τιμής. Ήταν δηλαδή αξίωμα με απεριόριστη δύναμη και διάρκεια. Τέλος, πολίτες είναι εκείνοι που ασκούν πολιτική με τη διαφορά πως εκείνοι που συμμετέχουν ενεργά, που εκφέρουν δηλαδή δημόσιο λόγο, επηρεάζουν σημαντικά τις πολιτικές εξελίξεις της κοινωνίας. Συνοψίζοντας, με βάση τις ανωτέρω έννοιες, ο πολίτης οφείλει να προστατεύει την πόλη, να μην την καταστρέφει και να μην την υποτάσσει στην αυθαιρεσία και την ιδιοτέλειά του… γιατί οι όροι «πολίτης» και «πόλη» είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Όπως η πόλη προστατεύει τον πολίτη, έτσι και ο πολίτης πρέπει να τη σέβεται και να έχει την ανάλογη στάση που απαιτεί η κοινωνία, πληρώντας τις προδιαγραφές της.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σπυριδούλα Χαδιάρη, Φιλόλογος Λυκείου

 

Αρχισυντάκτης: Παντελής Κάβουρας

 

Συντακτική Επιτροπή: Αριάννα Μαραγκού-Δυοβουνιώτου, Παναγιώτης Γεωργίου, Κυριακή Τσιντικίδου 

Μαθητική Εφημερίδα, © 2020, Εκπαιδευτήρια Δούκα