«Άγχος των μαθητών»

Updated: Dec 10, 2019

Η υπερβολική αγωνία των μαθητών στην σχολική καθημερινότητα, συνδέεται άρρηκτα με τα μαθήματα και τις εξετάσεις. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας άγχους των μαθητών είναι η αγωνία για την επιτυχία καθώς και η ισχυρή επιθυμία τους να κατακτήσουν τους στόχους που έχουν θέσει. Επομένως, το άγχος και ο φόβος της αποτυχίας συντελούν στην ψυχική αναστάτωση του μαθητή καθώς επηρεάζουν άμεσα και την απόδοσή του.


Άλλον έναν παράγοντα άγχους, αποτελούν οι γονείς, οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά και εκείνα φοβούμενα μην τους απογοητεύσουν ή με σκοπό να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες τους, αγχώνονται και πιέζονται ακόμα περισσότερο. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι μαθητές χρειάζονται ηρεμία και στήριξη προκειμένου να πραγματοποιήσουν όλους τους στόχους τους.Από τη μαθήτρια Δέσποινα Κώνστα Α’3

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σπυριδούλα Χαδιάρη, Φιλόλογος Λυκείου

 

Αρχισυντάκτης: Παντελής Κάβουρας

 

Συντακτική Επιτροπή: Αριάννα Μαραγκού-Δυοβουνιώτου, Παναγιώτης Γεωργίου, Κυριακή Τσιντικίδου 

Μαθητική Εφημερίδα, © 2020, Εκπαιδευτήρια Δούκα